disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
FoodStyle: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door FoodStyle met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toegang tot en gebruik van de website zijn het risico van de bezoeker. FoodStyle aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
FoodStyle is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
FoodStyle is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan en gebruik van deze website.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Scroll naar boven